|

Carpet Tape – 2″ x 10 yds – White

Apollo Carpet Tape – 2″ x 10 yds – White

Description

Apollo Carpet Tape – 2″ x 10 yds – White

Physical
TypeCarpet Tape
ColorWhite

Carpet Tape – 2″ x 10 yds – White